Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

na

zakup i dostawę mebli i wyposażenia do pracowni przedmiotowych z podziałem na 2 zadania  w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV - 39100000-3, 39160000-1, 39112000-0, 39121000-6, 39131000-9, 39180000-7

 Zapytanie ofertowe
| Pobierz |

 Dokument w wersji edytowanej
| Pobierz |

 Wszyscy którzy pobrali zaproszenie
| Pobierz |

 Informacja z otwarcia ofert
| Pobierz |

 

 

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 załącznik nr 1 Ogłoszenie
| Pobierz |

 załącznik nr 2 SIWZ
| Pobierz |

 Dokumenty w wersji edytowanej
| Pobierz |

 Wszyscy, którzy pobrali SWIZ 
| Pobierz I

 Wszyscy, którzy pobrali SWIZ - cz. 2
| Pobierz I

 Informacja z otwarcia ofert
| Pobierz |

„Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.”

 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów

Uwaga!

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów będzie można odebrać w szkole 31 lipca 2020 r. wg następującego harmonogramu:

Klasa 8 a : godz. 10.00 – 11.00

Klasa 8 b : godz. 11.15 – 12.15

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych z podziałem na 4 zadania w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie"

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych z podziałem na 4 zadania w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie" nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 załącznik nr 1 Ogłoszenie
| Pobierz |

 załącznik nr 2 SIWZ
| Pobierz |

 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
| Pobierz|

 Dokumenty w wersji edytowanej
| Pobierz|

 Informacja z otwarcia ofert
| Pobierz |

„Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 1
| Pobierz |

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 2
| Pobierz|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 3
| Pobierz |

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 4
| Pobierz|

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - zad. 1 - zmiana
| Pobierz|

 

 

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego        i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie" nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Życzymy udanych wakacji !!!

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Był to rok wytężonej pracy, rok starań o wiedzę i nowe umiejętności. Nastał czas długo oczekiwanych wakacji, czas zasłużonego odpoczynku uczniów          i rodziców. Dziękując wszystkim za wspólną pracę, za wysiłek i wspólnie spędzony czas, życzymy Wam, aby wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne radosnych przeżyć.

                                                                                                       Dyrektor Jolanta Trela

             Piosenka Grupy Revas na zakończenie roku szkolnego z dedykacją dla wszystkich                          UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

    https://www.youtube.com/watch?v=bdq7-pO1P2c

Jesteś tutaj: Home