Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Zmiany w organizacji pracy szkoły

 Zmiany w organizacji pracy szkoły od dnia 25.05.02020r.

  I.     Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III

Zajęcia realizowane będą w godz. 06.45 -16.00. Udział ucznia jest możliwy, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru wychowawcy klasy, co najmniej 3 dni wcześniej.

Uczniowie przebywać będą w szkole pod opieką nauczyciela świetlicy. W czasie pobytu w placówce realizowane będą zajęcia dydaktyczne z plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego. Pozostałe edukacje (matematyczną, polonistyczną, przyrodniczą i informatyczną) uczniowie ci nadal zobowiązani są realizować zdalnie.                                                                                                          Pobyt na terenie szkoły regulują procedury zamieszczone poniżej. Realizacja nauki zdalnej dla pozostałych uczniów przebiegać będzie na dotychczasowych zasadach.

II.        Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Konsultacje dla klas ósmych mające na celu wsparcie uczniów w nauce oraz przygotowanie              do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie będą mogli przebywać na terenie szkoły wyłącznie              w czasie przewidzianych dla nich konsultacji. Po skończonych konsultacjach należy niezwłocznie opuścić teren szkoły.    

Pobyt na terenie szkoły regulują procedury zamieszczone poniżej. Uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich bezwzględnego przestrzegania.

                                                                                                   Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                             Jolanta Trela

 

Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją zajęć dla uczniów klas 1-3, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć edukacyjno- terapeutycznych                    
| Pobierz |

 

Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły i ich odbioru                 
| Pobierz |

 

 Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu            
| Pobierz |

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID – 19  | Pobierz |

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami  | Pobierz |

 

 Procedura dla uczniów korzystających z konsultacji i biblioteki szkolnej | Pobierz |

 

 Procedura dla nauczycieli udzielających konsultacji uczniom  | Pobierz |


Harmonogram konsultacji :

KLASA

J.POLSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

VIII A

Czwartek –

p. A. Piśko

08.10 – 08.55

(nr w dzienniku 1-13)

09.25 – 10.10

(nr w dzienniku 14-26)

 

 

Wtorek –  

p. B. Urbańska

12.45 – 13.15

(nr w dzienniku 1-13)

 

Czwartek -

p. B. Urbańska

12.00 - 12.45

(nr w dzienniku 14 -26)

 

Wtorek –

p. B. Miller

09.00-09.45  ( VIII a)

10.15 – 11.00 (VIII b)

 

Piątek-

p. E. Piwowarska

13.15-14.00 (VIII b)

12.00-12.45 (VIII a)

VIII B

Środa -

p. G. Gigiel

08.10 – 08.55

(nr w dzienniku 1-13)

09.25 – 10.10

(nr w dzienniku 14–26)

 

Poniedziałek –  

E. Dzikowicz

12.30-13.15

(nr w dzienniku 1-13)

13.45 -14.30

(nr w dzienniku 14–26)

Jesteś tutaj: Home Zmiany w organizacji pracy szkoły