Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego        i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie" nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 załącznik nr 1 Ogłoszenie
| Pobierz |

 załącznik nr 2 SWIZ
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ
| Pobierz |

 Wszyscy, którzy pobrali SWIZ 2 
| Pobierz I

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 3
| Pobierz |

 Załącznik 1
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 4 
| Pobierz I

 Informacja o zmianie terminu składania ofert
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 5
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 6
| Pobierz |

Informacja o zmianie składania ofert 2
| Pobierz |

 Informacja z otwarcia kopert
| Pobierz |

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.”

Informacja z otwarcia kopert - korekta
| Pobierz |

 Wynik postępowania - unieważnienie
| Pobierz |

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego