Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

                         ZAPYTANIE OFERTOWE


prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności 

na Pełnienie funkcji koordynatora szkoły ćwiczeń ramach projektu pn. „Modelowa szkołą ćwiczeń w Sycowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza EdukacjaRozwój na lata 2014-2021.

 Ogłoszenie
| Pobierz |

 Zapytanie ofertowe -  dokument w wersji edytowanej
| Pobierz |

Zapytanie ofertowe
| Pobierz |

Informacja z otwarcia ofert
| Pobierz |

 Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
| Pobierz |

 


 

 Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

na

zakup i dostawę mebli i wyposażenia do pracowni przedmiotowych z podziałem na 2 zadania  w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV - 39100000-3, 39160000-1, 39112000-0, 39121000-6, 39131000-9,

 Zapytanie ofertowe
| Pobierz |

 Dokument w wersji edytowanej
| Pobierz |

Unieważnienie - nie rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
| Pobierz |

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

na

zakup i dostawę mebli i wyposażenia do pracowni przedmiotowych z podziałem na 2 zadania  w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV - 39100000-3, 39160000-1, 39112000-0, 39121000-6, 39131000-9, 39180000-7

 Zapytanie ofertowe
| Pobierz |

 Dokument w wersji edytowanej
| Pobierz |

 Wszyscy którzy pobrali zaproszenie
| Pobierz |

 Informacja z otwarcia ofert
| Pobierz |

 Rozstrzygnięcie zapytania nr 1
| Pobierz |

 Rozstrzygnięcie zapytania nr 2
| Pobierz | 

 Unieważnienie zapytania ofertowego zadanie 1
| Pobierz |

 

 


Przetarg NR 3

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 załącznik nr 1 Ogłoszenie
| Pobierz |

 załącznik nr 2 SIWZ
| Pobierz |

 Dokumenty w wersji edytowanej
| Pobierz |

 Wszyscy, którzy pobrali SWIZ 
| Pobierz I

 Wszyscy, którzy pobrali SWIZ - cz. 2
| Pobierz I

 Informacja z otwarcia ofert
| Pobierz |

„Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.”

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy 
| Pobierz |

 

 

 Przetarg NR 1

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego        i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie" nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 załącznik nr 1 Ogłoszenie
| Pobierz |

 załącznik nr 2 SWIZ
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ
| Pobierz |

 Wszyscy, którzy pobrali SWIZ 2 
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 3
| Pobierz |

 Załącznik 1
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 4 
| Pobierz I

 Informacja o zmianie terminu składania ofert
| Pobierz |

 Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 5
| Pobierz |

Dla wszystkich, którzy pobrali SWIZ 6
| Pobierz |

Informacja o zmianie składania ofert 2
| Pobierz |

 Informacja z otwarcia kopert
| Pobierz |

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.”

Informacja z otwarcia kopert - korekta
| Pobierz |

 Wynik postępowania - unieważnienie
| Pobierz |

 

 

 


Przetarg NR 2 

Przetarg nieograniczony poniżej 214.000,00 EURO na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych z podziałem na 4 zadania w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie" nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 załącznik nr 1 Ogłoszenie
| Pobierz |

 załącznik nr 2 SIWZ
| Pobierz |

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
| Pobierz|

 Dokumenty w wersji edytowanej
| Pobierz|

 Informacja z otwarcia ofert
| Pobierz |

„Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 1
| Pobierz |

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 2
| Pobierz|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 3
| Pobierz |

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 4
| Pobierz|

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - zad. 1 - zmiana
| Pobierz|

 

 


Jesteś tutaj: Home 2020