Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Nasi pierwszoklasiści

Jesienne rozgrywki sportowe uczniów klasy IVc

Dnia 10 października 2013 roku odbyła się lekcja otwarta dla dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie przygotowana przez p. D. Ochab wraz z klasą IVc. Lekcja wychowawcza odbyła się na boisku szkolnym i była kontynuacją cyklu zajęć              w ramach realizacji ogólnoszkolnego projektu edukacyjnego: „Ruch to nasz druh”. Zajęcia obejmowały jesienne rozgrywki sportowe uczniów klasy IVc przeplatane zadaniami zawierającymi treści nauczania z różnych edukacji: polonistycznej, przyrodniczej, czy plastycznej.

Czytaj więcej...

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Dnia 21.10.2013 w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjne dla dziewcząt klas VI         w ramach programu MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI. Celem programu jest uzupełnienie wiedzy             z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble. 

Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze

Podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczynamy zbiórkę zniczy, które zostaną zapalone na największych narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie i Łyczakowie we Lwowie oraz innych cmentarzach na Ukrainie. Znicze zostaną zapalone przez uczniów oraz ekipę Studia Wschód TVP.

 

Wycieczka do Teatru Lalek

W piątek 11 października br. odbyła się wycieczka do TEATRU LALEK we Wrocławiu. W tym dniu  uczniowie   klasy I a  uczestniczyli w spektaklu pt. „Wąż”. Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań kulturą; wyzwolenie u uczniów pozytywnych uczuć i emocji; kształtowanie prawidłowych zachowań w teatrze; wzmocnienie więzi miedzy dziećmi. Po spektaklu uczniowie mieli możliwość pobytu  na placu zabaw na terenie parku teatru, oraz  w drodze powrotnej skorzystali z posiłku w Mc Donald`s w Długołęce. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wycieczki oraz sprawowaną opiekę uczniowie wraz  z wych. Beatą Janiszyn  składają : pani Ewelinie Noczyńskiej- Rzemyk oraz pani Monice Kosik.

Czytaj więcej...

Stypendia szkolne

Zespół Oświaty Samorządowej w Sycowie prosi rodziców składających wnioski o stypendium szkolne, aby zgłosili się po odbiór decyzji.

14.X DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Home