Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

WAKACJE !

WAKACJE

WYPRAWKA SZKOLNA 2013r.

INFORMACJA  DLA  SZKÓŁ

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ( Dz. U z 2013r. POZ. 818)

I.     KOMU  PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach:

  •  I-III lub V  szkoły podstawowej
  • I-III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  • II szkoły ponadgimnazjalnej ;
  • zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum

Dofinansowaniem objęci są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym  w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży : podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Bezpieczne Dzieci w Internecie

Zakończenie roku szkolnego

Rozstrzygnięcie konkursu ''Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima''

W dniu 26.06.2013 r został rozstrzygnięty konkurs ''Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima''. Najlepsze prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

·         Dembna Nel -'' Ptasie radio''
·         Barczak  Nadia  -'' Lokomotywa''
·         Wąsowska Aleksandra- ''Murzynek Bambo''
·         Dawid Miler-  ''Lokomotywa''
·         Oliwia  Grabowska - ''Lokomotywa''
·         Patrycja Krzywińska -''Abecadło''
·         Wiktoria Wolak - ''Kotek''
·         Noczyńska Ada - '' Murzynek Bambo''
·         Jeziorski Dawid - ''Lokomotywa''
·         Janiszewska Nikola - ''Murzynek Bambo''

Czytaj więcej...

Finał Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego

Dnia 20 czerwca 2013r. w stołówce szkolnej odbył się Finał Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego z Ewangelii wg świętego Mateusza. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów ze szkół podstawowych w Dziadowej Kłodzie, Działoszy, Szczodrowie i SP 1 w Sycowie. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej składającej się z dwóch części.                                                      Laureaci konkursu na poziomie klas 3 – 4:

  • Wojciech Byrka  (SP 1 Syców)
  • Mikołaj Dembny  (SP 1  Syców)
  • Malarz Stefan (SP Szczodrów)

Laureaci konkursu na poziomie klas 5 – 6:

  • Dominika Pajdzik (ZSP Dziadowa Kłoda)
  • Julia Czarnasiak (ZSP Dziadowa Kłoda)
  • Alicja Stojek (SP 1 Syców)

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali Ewangelię wg św. Mateusza i płytę  DVD edycji Missioni Don Bosco. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła s. Róża Biała we współpracy z p. Bogumiłą Nowak.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Home