Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

WAK@CJE

WOLNE !!!

PRZERWA

PRZERWA W NAUCE

WAKACJE !

WAKACJE

WYPRAWKA SZKOLNA 2013r.

INFORMACJA  DLA  SZKÓŁ

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ( Dz. U z 2013r. POZ. 818)

I.     KOMU  PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach:

  •  I-III lub V  szkoły podstawowej
  • I-III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  • II szkoły ponadgimnazjalnej ;
  • zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum

Dofinansowaniem objęci są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym  w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży : podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Home