Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień to skoordynowane działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Edukacji Międzynarodowej, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej i dolnośląskich szkół oraz wielu osób i instytucji spoza oświaty.

Główne Postulaty – założenia Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień

 

1.Przyjęcie za bazę teoretyczną rozwojowej koncepcji zdolności H. Gardnera i czynnikowego modelu zdolności J. Renzulliego i F. Mönksa;

2.Praca z uczniem zdolnym w jego własnym, naturalnym środowisku;

3.Pobudzanie i wspieranie wszystkich szkół w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Odejście od tworzenia centrów kształcenia uzdolnień;

4.Uaktywnienie całego lokalnego i regionalnego środowiska edukacyjnego;

5.Wykorzystanie efektu synergii we współpracy wielu podmiotów;

6.Jak najszersze rozumienie pojęcia zdolności i jego lokalne dookreślanie;

7.Podjęcie działań wspierających szkoły i nauczycieli- zarówno organizacyjnie, merytorycznie, jak i finansowe.

Szkoła Podstawowa nr1 w Sycowie od wielu lat wspiera dzieci w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wczesne wykrycie i właściwe podejście do rozwoju zdolności i zainteresowań to gwarancja sukcesów edukacyjnych i życiowych dzieci.
Nie wystarczą jednak tylko szkolne oddziaływania zorientowane na przyswajanie wiedzy, czy kształcenie umiejętności. Potrzeba wysiłku wielu podmiotów, aby poszukiwać, odkrywać, stwarzać warunki i rozwijać zdolności.
Dlatego w roku 2002 przystąpiliśmy do stworzenia systemu, który miał pomóc w diagnozowaniu i stwarzaniu przyjaznych warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań.
W tym celu wzięliśmy udział w licznych szkoleniach z zakresu wspierania uzdolnień, stworzyliśmy programy kół zainteresowań, programy indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych z języka polskiego i matematyki, opracowaliśmy Program Wspierania Uzdolnień, który został z zatwierdzony w roku 2005, a w następnych latach wprowadzany i poddawany ewaluacji. Program poprzedzają słowa wybitnego pedagoga Marii Grzegorzewskiej "Każdy z nas ma piętę Achillesową, ale i punkt Archimedesowy". Stały się one istotą naszych działań, w których zakładamy ,ze w każdym uczniu tkwią zdolności, tylko trzeba stworzyć warunki, aby pozwolić im się ujawnić i rozwinąć. Dlatego staramy się rozbudzać w nich ciekawość świata, wdrażać do samodzielności i odpowiedzialności, budować postawy otwartości i tolerancji.
W tym celu proponujemy naszym uczniom:
- udział w realizacji różnych projektów
- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursów i zawodów sportowych
- zróżnicowane formy i metody pracy
- ciekawe wycieczki edukacyjne
- diagnozowanie ich uzdolnień i zainteresowań
- udział w akcjach charytatywnych i wolontariatu
- zajęcia dotyczące stylów, technik i efektywności uczenia.
Nasze starania w tym zakresie zostały ocenione przez komisję monitoringującą przedłużeniem Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

 

W roku szkolnym 2013-2014 nasza szkoła ponownie  będzie ubiegać się o przedłużenie Certyfikatu w zakresie wspierania uzdolnień. W tym celu dokonane zostało podsumowanie działań w czterech obszarach :Kompetencji i rozwoju zawodowego nauczycieli, Warunki pracy szkoły, Proces nauczania i uczenia się, Klimat szkoły. Szkołę oceniać będzie komisja składająca  się z przedstawicieli DODN i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Zespół Wspierania Uzdolnień

Jesteś tutaj: Home The CMS Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień