O szkole

Finland
Joomla
Kategoria: The CMS
Opublikowano: 14 marzec 2013
Odsłony: 20363

Historia Szkoły Podstawowej nr1 w Sycowie sięga roku 1983, kiedy to w miejscu istniejącego Ochotniczego Hufca Pracy utworzono Szkołę Podstawową nr3. Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Włodzimierz Lamek, mgr Jadwiga Grochowska, mgr Elżbieta Kempa, a obecnie mgr Jolanta Trela.
W wyniku reformy oświaty w 1999 roku ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr3 została przemianowana na sześcioklasową Szkołę Podstawową nr1, której w roku 2002 nadano imię III Tysiąclecia. Wtedy również opracowano ceremoniał szkoły, powołano poczet sztandarowy, skomponowano hymn szkolny. Istotę działalności szkoły oddają słowa wybitnego pedagoga Marii Grzegorzewskiej "Każdy z nas ma piętę Achillesową, ale i punkt Archimedesowy". Stały się one hasłem Programu Wspierania Uzdolnień, który zakłada ,ze w każdym tkwią zdolności, tylko trzeba stworzyć warunki, aby pozwolić im się ujawnić i rozwinąć. Dlatego podejmowane są działania na rzecz rozbudzania ciekawości świata, wdrażania do samodzielności i odpowiedzialności, budowania postawy otwartości i tolerancji. W tym celu od wielu już lat indywidualizowany jest proces nauczania.
Opracowano programy:
"Dźwięk -ruch -taniec"
"Poznanie- Zrozumienie- Akceptacja"
"Razem kroczymy jedną drogą" -- służą integracji dzieci z dysfunkcjami z dziećmi zdrowymi;
"Bezpieczny w domu i szkole"
"Ratowniczek"- uczą bezpiecznych postaw; - Indywidualne dla dzieci uzdolnionych pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego i matematyki.

W czasie zajęć lekcyjnych dostosowywane są formy i metody pracy do realnych możliwości dzieci tak, aby każde z nich mogło osiągnąć nie tylko sukces edukacyjny, ale i życiowy. Dodatkową możliwością samorealizacji, rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz pracy z niedyspozycjami są zajęcia pozalekcyjne. Szkoła stwarza szeroką ofertę takich zajęć, począwszy od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, poprzez gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, a skończywszy na kołach zainteresowań. W oparciu o opracowane programy autorskie dzieci mogą rozwijać się, uczęszczając na zajęcia:

      

Finland
Driver