Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

PSYCHOLOG SZKOLNY                               

Psycholog: Angelika Marczyk

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018

 Poniedziałek - 9.00 - 11.30

Wtorek - 9.00 – 12.30

Środa - 8.00 – 11.30

Czwartek - 9.30 – 12.30

Piątek – 10.00-11.30


Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog szkolny to osoba, która przede wszystkim zajmuje się pierwszą pomocą psychologiczną. Mogą się do niej zgłosić osoby, które borykają się z różnego rodzaju problemami: emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną. Rola psychologa szkolnego polega także na prowadzeniu działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Psycholog szkolny udziela pomocy również rodzicom uczniów. Pomoc ta odbywa się poprzez spotkania indywidualne w konkretnych problemach: udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci. Zadaniem psychologa jest też wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.

Uczniu, psycholog może Ci pomóc jeśli…

 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • masz złe samopoczucie,
 • chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło,
 • masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu,
 • masz problemy w relacjach z innymi uczniami,
 • ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy.

Rodzicu, możesz przyjść do psychologa jeśli…

 • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • chcesz dowiedzieć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu,
 • potrzebujesz wsparcia, porady w trudnej sytuacji,
 • martwisz się zachowaniem swojego dziecka,
 • potrzebujesz pomocy psychologicznej.

PSYCHOLOGA SZKOLNEGO OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA!
ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH


 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                          W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SYCOWIE

 

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 8.00 oraz 11.30 – 16.00.
 • Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy. W godzinach 13.30- 16.00 w świetlicy przebywają tylko dzieci obojga pracujących rodziców.
 • Zasady opuszczania świetlicy przez wychowanka określają rodzice w karcie zgłoszeń. W razie zmiany decyzji rodzic zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia nauczyciela świetlicy.
 • Nauczyciele – wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do pomieszczenia świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowywania się oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Wychowankowie zobowiązani są do zgłaszania wychowawcy świetlicy każdego wyjścia poza teren świetlicy (biblioteka, stołówka, toaleta, wszelkie zajęcia dodatkowe).
 • Rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 15 zł na okres  każdego semestru w celu zapewnienia im artykułów do prac plastycznych oraz na organizację imprez okolicznościowych.
 • Nauczyciele świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania ewentualnych napotkanych trudności wychowawczych.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości informacji udzielają nauczyciele świetlicy.

 Rok szkolny 2017/2018


Mikołaj w świetlicy


 

Andrzejki


 

WARSZTATY PLASTYCZNE „SZCZĘŚLIWE  AVATARY”

W naszej  świetlicy szkolnej w ubiegłym tygodniu, odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców, które poprowadziła pani Joanna Kułak oraz pani Angelika Marczyk. Mieliśmy okazję w kreatywny sposób spędzić czas, wykonując między innymi: barwną planetę Avatarów, ciecz nienewtonowską, ciastolinę, figurki z gipsowych bandaży oraz akwarium. Spotkanie przebiegło w fantastycznej atmosferze pełnej wrzawy i  radości. Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas którego wspólnie pracowaliśmy, jednocześnie przy tym świetnie się bawiliśmy.

 

 Rok szkolny 2015/2016 


                                 

Rok szkolny 2016/2017


 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE MEGAMISJA

http://sp1sycow.pl/index.php/797-swietlica-szkolna-bierze-udzial-w-programie-megamisja1
                    Spotkanie z policjantem w świetlicy szkolnej

W dniu 26 października 2016r. do naszej  świetlicy przybyła pani sierżant Anna Lewandowska- specjalista ds. nieletnich z Komendy Policji w Sycowie. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i dotyczyło bezpieczeństwa na drogach, zasad ograniczonego zaufania w stosunku       do osób obcych oraz cyberprzemocy. Przypomniała również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Uczniowie klasy II b, d, e z zainteresowaniem wysłuchały      rad i wskazówek zaproszonego gościa.

 „Czytamy z niedźwiadkiem-Kubusiem Puchatkiem”  

W ramach naszej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci :„Czytamy z niedźwiadkiem - Kubusiem Puchatkiem”  w ciągu dwóch tygodni naszą świetlicę odwiedzali wspaniali goście. Poprzez czytanie  uczniom bajek,  wierszy, opowiadań o trzech świętych oraz  przypowieść biblijnej, zachęcali do  sięgania po książki. Serdecznie dziękujemy.

 

 

 


 

Spotkanie integracyjne z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycowie

5 października odbyło się spotkanie integracyjne z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycowie. Pani Magdalena Sobieraj opowiedziała nam, jak uczestnicy warsztatów przełamują bariery związane z  niepełnosprawnością, zdobywając nowe umiejętności. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, w czasie którym  nasi uczniowie wykonają nietuzinkową pracę plastyczną pod okiem  zaprzyjaźnionych kolegów i koleżanek.

 Wieczorek poetycki

8 listopada o godzinie 17.00 w świetlicy szkolnej uczniowie klas II, przygotowani przez Panią Joannę Kułak oraz Angelikę Kowalską, recytowali  wiersze  podczas „Wieczorku poetyckiego”. Tematem przewodnim były przygody zwierząt tych najmniejszych i największych. Wśród młodych artystów był uczeń klasy III,  który przedstawił własny utwór. Poezję przeplatano krótkimi utworami muzyki klasycznej, a dekoracja jesienna wykonana przez uczniów nadała  jesienną atmosferę. Na zakończenie głos zabrała wicedyrektor szkoły Pani Krystyna Turska,  gratulując młodym  artystom talentu, a wspaniała publiczność  nagrodziła gromkimi brawami.


 Żyj zdrowo i kolorowo  

 

18 listopada do naszej świetlicy przybył zaproszony gość – pani Małgorzata Pietras, która czuwa w naszej szkole nad zdrowiem uczniów. Już samo przekroczenie gabinetu i ciepłe słowa Pani Małgosi sprawiają, że wszelkie dolegliwości  w mig znikają. Uczniowie w tym dniu z uwagą słuchały o tym, jak należy o siebie dbać, ubierać się odpowiednio do pogody, właściwie odżywiać, zachować zasady higieny i zdrowego stylu życia. Podczas pogadanki, pani pielęgniarka uświadomiła dzieciom wiele bardzo ważnych spraw. Zwróciła uwagę m.in. jak ważny w życiu jest ruch, zdrowe odżywianie się oraz spożywanie owoców i warzyw. Dzieci same również dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Odwiedzamy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sycowie

 Dzień ŻyczliwościNoc w świetlicy z MegaMisją

 WYWIAD Z REDAKTOR GAZETY SYCOWSKIEJ – BEATĄ SAMULSKĄBAJKA – pt. PRZEMIANA MIKOŁAJKOWA


 Tydzień  mediów


 

Z Babcią i Dziadkiem na wesoło

 

 

 Wielki komiks o przygodach Julki, Kuby i Psotnika


 

Zabawa karnawałowaPieczemy gofry


Rok szkolny 2017/2018 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. III Tysiąclecia

w Sycowie

 

§ 1


Postanowienia ogólne

1) Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

 Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

§ 2

Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

 

§ 3

Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu  może być młodzież szkolna respektująca zasady i działania Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu  pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie kolidującym z obowiązkami szkolnymi i domowymi.

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariatu w SP nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Każdy członek Klubu ma prawo do:

  wnoszenia nowych pomysłów,

  ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

  ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,

  jasno określonego zakresu obowiązków,

  prośby o pomoc,

  wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

  być osobą odpowiedzialną,

  sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

  być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

  zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

  brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.


§ 4

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: Środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Pomoc sąsiedzka:

 •  organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących,

  odwiedzanie samotnych,

  pomoc w sprzątaniu,

  robienie zakupów osobom chorym lub starszym,

  rozmowy towarzyskie z osobami samotnymi lub starszymi,

 Pomagamy naszym młodszym  przyjaciołom: 

  pomoc w lekcjach – pogotowie naukowe w świetlicy szkolnej lub innej wskazanej klasie,

  odwiedziny w Domu Dziecka,

  zbiórka darów,

  organizacja czasu wolnego,

  biblioterapia,

 Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc

  Udział w akcjach: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy itp.

  Pomoc potrzebującym.

  Zbieranie pieniędzy, kwestowanie.

§ 5

Nagradzanie wolontariuszy

 Formy nagradzania:

  Pochwała opiekuna Wolontariatu z wpisem do dzienniczka ucznia.

  Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz.

  Pochwała Dyrektora Szkoły.

  Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

  List gratulacyjny do rodziców, przedstawienie wyników pracy.

 Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

§ 6

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza:

  zapoznawanie z ideą wolontariatu,

  przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,

  umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich itp.,

  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,

  promowanie życia bez uzależnień,

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

poniedziałek   730-1400

wtorek           730-1400

środa             740-1400

czwartek        740-1400

 piątek            800-1300

 


 

Teraz możesz czytać i słuchać gdziekolwiek jesteś

Pobierz aplikację na smartfon lub tablet i sięgnij po ebooki i audiobooki za darmo


https://www.legimi.pl/lektury/zaloguj/?redirect=%2flektury%2f 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

          

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze bajki i baśnie"


Dnia 15 stycznia 2016 roku biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny pod tytułem „Najpiękniejsze bajki i baśnie", którego celem było pobudzenie wyobraźni uczniów, zainspirowanej dowolnie wybranymi bajkami i baśniami, jak również zachęcenie ich do czytania i dostrzegania          z  tego powodu korzyści i satysfakcji. Techniką artystyczną, uczniowie mieli okazję wyrazić własną narrację i emocje, wywołane pięknem ulubionej bajki, lub baśni. Wszystkie prace były godne uwagi lecz szczególną obdarzyłyśmy prace wyróżniające się pomysłowością, techniką wykonania, lub samodzielnością, przyznając im I miejsca wraz z nagrodami. Pozostałym uczniom serdecznie gratulujemy za udział w konkursie, wręczając im drobne upominki- nagrody pocieszenia. A oto nasi najlepsi uczestnicy konkursu:

I miejsca:

Skoczyńska Patrycja

Moskwa Antonina

Hoja Hanna

Litwa Wiktoria

Kołodziej Zofia

Makarewicz Maja

Nowacki Kamil

Jaskuła Filip

Miller Jakub

Wyróżnienie:

Moczulski Suzi

Jury w składzie:

Jolanta Zatylna, Eliza Kędzia-Zadka, Karolina Borowczyk, Agnieszka Brodziak


 

Środowe Po-czytanki

 

W każdą środę biblioteka szkolna zaprasza o godz.14.00 na spotkania „Środowe Po-czytanki”. Rodzice głośno czytają ciekawe książki wszystkim chętnym uczniom.

                                                                                                                           Zapraszamy!!!


 

Konkurs - Moja pierwsza wypożyczona książka  


W dniu 7.04.2016 został rozstrzygnięty konkurs czytelniczy pt : „Moja pierwsza wypożyczona książka". W konkursie brali udział wszyscy chętni uczniowie klas pierwszych. Mieli oni za zadanie narysować ilustrację do książeczki, którą po raz pierwszy wypożyczyli w bibliotece szkolnej. Ilustracje zostały zaprezentowane na tablicy przed biblioteką szkolną.


 

 

„Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”

23 kwietnia obchodzimy „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” w ramach którego zorganizowano Konkurs literacki pt. „Opiszę dalsze losy brzydkiego kaczątka”. Poniżej prezentujemy najlepsze prace uczniów naszej szkoły.
 

Jagoda Okruszek klasa 2 D

DALSZE PRZYGODY BRZYDKIEGO KACZĄTKA

 

Kaczątko leciało i leciało w końcu doleciało. Bo w Polsce była zima i kaczątko musiało odlecieć do ciepłego kraju. Doleciało i nagle zobaczyło inne łabędzie i się zapytało.

- jak macie na imię?

- ja Elwira.

- ja Marianna

- a ja Edmund a ty jak się nazywasz?

- a ja się nazywam Ignacy.

- a gdzie mieszkasz? Pyta się Edmund. Bo ja w Francji.

- ja w Stanach Zjednoczonych. Mówi Elwira.

- ja we Włoszech. Mówi Marianna.

Opowiem wam moją historie.

- Ale zaraz nie powiedzieliśmy ci jeszcze jednego. Przerwała mu Marianna. Spotykamy się,                 co rok w tej samej porze i tym samym miejscu. Opowiadamy sobie, co się działo z nami.                    Ale teraz mamy nowego przyjaciela.

Raczej drugiego. Poprawił Edmund

Okej mogę opowiadać? Hm...?

No dobra mówi Elwira.

No to zaczynam….

***

- Smutna ta historia, ale na końcu fajna. Mówi Elwira.

No a tak w ogóle to gdzie ten pierwszy przyjaciel? Pyta się Ignacy.

Za … o już jest patrzcie! Ich przyjaciel nazywał się Boguś był gęsią. Miał długą drogę,                     więc przylatywał trochę później.

- hej! Hej! Hej! Wołali wszyscy.

A kto to jest? Pyta się Boguś.

- to jest Ignacy. Mówi Edmund

- A ja to Boguś

- Chodźmy do domu, wieczór się robi. Mówi Marianna.

***

- Ale mały ten dom. Mówi Ignacy.

- Nie taki mały. Mówi Marianna

- Ale duży, a wydawał się mały.

W rogu stało pięć gniazd, każdy spał w osobnym gnieździe,

***

Nazajutrz pierwsza obudziła się Elwira. Druga obudziła się Marianna. Wyszły przed dom żeby zobaczyć, jaka jest pogoda. Pogoda była fajna.

Trzeci obudził się Edmund. Elwira się zapytała.

- jak ci się spało?

- dobrze. Odpowiedział Edmund.

***

Minęły już trzy miesiące któregoś dnia przyleciał wróbel powiedział, że można wracać do Polski, bo jest już wiosna. Kaczątko pożegnało się z przyjaciółmi i odleciało do Polski. Jak kaczątko doleciało do dostało list, że zostało księciem.

Bo Edmund, Elwira i Marianna byli pupilami Królowej Elżbiety. Oni wszyscy byli księciem i księżniczkami. A Ignacy został księciem.

I tak się kończy ta historia.


 


 

Konkurs plastyczny pt. „Znamy bajki i bajeczki, więc robimy z nich książeczki"

W zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Cz. Janczarskiego w Sycowie, konkursie plastycznym pt. „Znamy bajki i bajeczki, więc robimy z nich książeczki" w dniu 9 maja zostały wręczone nagrody dyplomy uczniom naszej szkoły:

Zosi Szewczyk

Amelce Walczak

Zosi kołodziej

Jagodzie Okruszek

 


 

Udział w Narodowym Programie Czytelnictwa

W         W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, nasza szkoła wzięła udział w akcji masowego czytania. W akcji uczestniczyły dzieci z naszej szkoły: klasy pierwsze, drugie, trzecie    i czwarte. Spotkaniem tym podsumowano całoroczną akcję "Po-czytanki", gdzie rodzice uczniów w bibliotece szkolnej głośno czytają w każdą środę po lekcjach fragmenty ulubionych książek. Tym razem zamiast środy, spotkaliśmy się w piątek,10 czerwca o godzina 10,00. Rodzic na królewskim fotelu czytał fragment książki pt. „Ciekawski mały delfin". Po przeczytaniu książki wyruszyliśmy w „Książkowy łańcuch". Dzieci połączone trzymanymi w rękach książkami opasały szkołę.

W 

Rozdano nowe podręczniki

 

 


 

Konkurs na „Najpiękniejszą zakładkę do książki"

W miesiącu październiku biblioteka szkolna zorganizowała konkurs na "Najpiękniejszą zakładkę do książki". Konkurs plastyczny odbył się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Uczestniczyli wszyscy chętni uczniowie. Wszystkie zakładki były piękne. Komisja w składzie : uczniowie ze świetlicy, nauczyciel plastyki oraz nauczyciele świetlicy wybrali najciekawsze prace. Prace zwycięzców zostały wyróżnione i zaprezentowane na wystawie.

 „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" 

 W ramach akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" w bibliotece szkolnej odbywają się cykliczne spotkania czytelnicze z uczniami. Chętni uczniowie z samorządu uczniowskiego przychodzą na środowe poczytanki i czytają młodszym kolegą. Uczestniczą w nich uczniowie ze świetlicy dla klas III. Na długich przerwach uczniowie starszych klas czytają fragmenty książek , które sami wybierają. Czytają i sami wymyślają ciąg dalszy losów bohaterów. Wszyscy świetnie się bawią.


 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia

Przedszkolaki odwiedziły bibliotekę, aby posłuchać przygód najbardziej znanego na świecie misia. Po krótkiej rozmowie o Kubusiu Puchatku dzieci wysłuchały piosenki o sympatycznym pluszaku. Z zainteresowaniem wysłuchały fragmentu opowiadania o przygodzie z miodem oraz obejrzały piękne ilustracje wykonane przez starszych kolegów.

„Czytamy z niedźwiadkiem-Kubusiem Puchatkiem”

W ramach naszej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci :„Czytamy z niedźwiadkiem - Kubusiem Puchatkiem” w ciągu dwóch tygodni naszą świetlicę odwiedzali wspaniali goście. Poprzez czytanie uczniom bajek, wierszy, opowiadań o trzech świętych oraz przypowieść biblijnej, zachęcali do sięgania po książki. Serdecznie dziękujemy.
 Środowe Po-czytanki


Nowości książkowe

 ,,Harry Potter i przeklęte dziecko"

Rada Rodziców zakupiła dwa egzemplarze książki pt. ,,Harry Potter i przeklęte dziecko" Na korytarzu została wykonana przez uczniów gazetka reklamująca tą książkę. Zakup książki wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczniów.


 

 Pasowanie klas I na czytelnika

Tradycyjnie, jak co roku biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas pierwszych na uroczystość „Pasowania na czytelnika”. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, regulaminem wypożyczania książek, zachowaniem w bibliotece i zasadami tam panującymi. Przypomniano o poszanowaniu książek i nie wchodzeniu do biblioteki z jedzeniem oraz zachowaniu ciszy. Po wysłuchaniu krótkiego występu uczniów z koła teatralnego, przygotowanego przez panią Urszulę Gabryelską odbyło się pasowanie. Tym razem zamiast pasowania uczniów największą książką, jaka znajduje się w bibliotece wręczono im nieco mniejsze karty czytelnika. Każda karta czytelnika ma swój kod kreskowy przyporządkowany do danego ucznia. Każda książka w bibliotece ma również swój kod kreskowy naklejony na pierwszej stronie książki.  Dzięki temu uczeń może się sam odsłużyć skanując najpierw kod kreskowy ze swojej karty a następnie kod z książki, którą chce wypożyczyć. Uczniowie mają wolny dostęp do książek znajdujących się na półkach. Pierwsze wypożyczone książki pierwszaki zabrały do domu i zadbały o nie i o swoje karty czytelnika, aby ich nie zgubić. 

Przedszkolaki odwiedzają bibliotekę szkolną

Dnia 01.03.2017 grupa Puchatków odwiedziła bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie, aby dowiedzieć się jak wygląda praca w bibliotece oraz przypomnieć sobie ogólne zasady korzystania ze zbiorów. Dzieci dowiedziały się co oznaczają numery wpisywane przez bibliotekarkę w wypożyczane książki. Poznały schematy układania książek na półkach, a także wyjaśniono im do czego służą elektroniczne katalogi. Dzieci były bardzo zainteresowane podczas wizyty i zadawały przeróżne pytania związane z pracą w bibliotece. Na koniec stwierdziły, że nie jest to łatwy zawód. Jak zawsze nasze spotkanie zakończyło się przeczytaną książeczką przez Panią Jolantę.

 


 

Spotkaniu z pisarzem Marcinem Pałaszem

W dniu 13 marca 2017 uczniowie klas piątych uczestniczyli w spotkaniu z pisarzem Marcinem Pałaszem. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Sycowie. Marcin Pałasz jest autorem wielu ciekawych książek. Utwory jego charakteryzują się ogromnym poczuciem humoru. Opisane są przygody psa Elfa w cyklu książek "Elf wszechmogący"  Elfie gdzie jesteś?!" , "Sposób na Elfa". Marcin Pałasz jest  laureatem wielu wyróżnień i nagród.

 Wycieczka klasy IV b do Biblioteki Publicznej w Sycowie

W dniu 17 marca uczniowie klasy 4b wybrali się wraz z opiekunem do Biblioteki Publicznej. Wysłuchali  informacji na temat rodzaju katalogów. Mogli zaznajomić się z nowościami książkowymi a także wypożyczyć sobie ciekawą  książkę.Wiosenny Konkurs Pięknego Czytania

W dniu 23.03.2017 odbył się "Wiosenny Konkurs Pięknego Czytania". W konkursie uczestniczyli najlepsi reprezentanci klas trzecich. Uczniowie biorący udział w konkursie: Artur Hoja, Kajetan Kramarz, Antonia Laskowska, Jakub Żuk, Aleksandra Małolepsza, Katarzyna Wyrobek, Wiktoria Jaworska, Antonina Dembna. Zwycięzcą została uczennica klasy 3b Katarzyna Wyrobek. Organizatorzy : J. Zatylna i B. Noculak dziękują komisji w składzie: B. Malinowska, D. Kulińska, K.Borowczyk-Henczel za pomoc w wyłonieniu zwycięzcy. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe nagrody książkowe, a pozostali uczniowie drobne upominki.

 


 

Agnieszka Gil w naszej szkole

W ramach  corocznych spotkań autorskich w tym roku do naszej szkoły zaproszona została pisarka związana z Wrocławiem, pisząca dla dzieci, młodzieży, autorka „Wesołych historii”, „Dzikiego szczawiu”, ”Układu nerwowego, „Herbaty z jaśminem”. Pisarka  opowiedziała nam o swojej drodze do twórczości, zabrała nas w krainę tworzenia,a uczniowie z Koła Polonistycznego mieli okazję w formie kalamburów przedstawić książki, które ostatnio czytali. Spotkanie przygotowały p .A.Piśko       i p. J.Zatylna. Było ono ciekawą  formą  zachęcenia nie tylko do czytania ,ale i do tworzenia.Najpiękniejsze bajki i baśnie

W dniu 05.04.2017 roku rozstrzygnięto konkurs ,,Najpiękniejsze bajki i baśnie" ogłoszony na początku marca.W konkursie wzięło udział 35 uczniów wybrano 10 najciekawszych prac. Najlepsze prace wykonali: Marta Boroń, Marta Cieplik, Zofia Kołodziej.


 

„Czytanie zbliża-rodzice dzieciom"

W bibliotece szkolnej odbywają się cykliczne spotkania „Czytanie zbliża - rodzice dzieciom" Spotkania te odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 13.00. Chętni uczniowie zabierani są ze świetlicy , aby spotkać się, zrelaksować i posłuchać lektury lekkiej i przyjemnej czytanej przez rodzica. Gośćmi były już dwie mamy : pani Katarzyna i pani Małgosia. Dzieci wysłuchały śmiesznych przygód "Okropnego Maciusia" a także o niesfornym Karolku. Wszystkim książki się podobały, zaraz chętnie wypożyczali je do domu żeby sami mogli dokończyć czytanie. Następne spotkania czytelnicze wspólnie z panią Jolantą Lasocką odbędzie się w najbliższy poniedziałek 08.maja.

                                                                   Zapraszam chętnych do biblioteki szkolnej
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który był 23 kwietnia biblioteka ogłosiła Konkurs Literacki  dla uczniów klas drugich zatytułowany: " Opiszę dalsze losy Brzydkiego Kaczątka". Poniżej prezentuję zwycięskie prace.


 

Narodowe czytanie w Bibliotece Publicznej

 
W pierwszych dniach września uczniowie naszej szkoły skorzystali  z zaproszenia Biblioteki Publicznej do udziału w akcji Narodowe Czytanie. W tym roku zapoznali się z „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Dzięki ciekawie przygotowanym zajęciom uczniowie przenieśli się do chaty  w Bronowicach i wsłuchiwali w wypowiedzi uczestników wesela panny  z ludu z artystą.
 

Bierzemy udziału w akcji TYSIĄC POWODÓW BY CZYTAĆ

          

                           

Bierzemy udział internetowym konkursie Empiku gdzie czeka 10 000 książek dla 10 bibliotek szkolnych! Uczeń naszej szkoły przygotował scenkę, która będzie stanowić okładkę dowolnie wybranej książki.

                                         GŁOSUJMY NA NASZA SZKOŁĘ

                                  http://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj  

 

 

 

 


 

 Międzyszkolny Turniej Rummikub 

W dniu 06.10.2017 odbyły się eliminacje do Międzyszkolnego Turnieju Rummikub. Zwycięzcami zostały I miejsce zajęła Natalia Ługowska, II miejsce Wiktoria Litwa, III miejsce Patrycja Wieczorek. Osoby te będą reprezentowały naszą szkołę na Międzyszkolnym turnieju Rummikub który odbędzie się 20 października 2017.


 


 


 Konkursy rok szkolny 2016/2017
| Pobierz |

 

 

Jesteś tutaj: Home Półkolonie The CMS