Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

 Terminy główne egzaminu ucznia klasy ósmej

1. Język polski 15-04-19 poniedziałek

2. matematyka 16-04-19 wtorek

3. język angielski 17-04-19 środa

Terminy dodatkowe egzaminu:

1. Język polski 03-06-19 poniedziałek

2. matematyka 04-06-19 wtorek

3. język angielski 05-06-19 środa

Termin ogłoszenia wyników: 14-06-19

W marcu 2019 w szkołach dostępne będą szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji: terminy przeprowadzania sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i predyspozycji, informacje o drugim języku obcym, informacje o sporcie w oddziale sportowym.

Przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz zasady oceniania znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych

Maksymalna liczba punktów

Świadectwo

100

Aktywność na rzecz innych ludzi

3

Świadectwo z wyróżnieniem

7

Szczególne osiągnięcia

18

Celujący z języka polskiego

18

Celujący z matematyki

18

Celujący z innego przedmiotu

18

Egzamin ucznia klasy ósmej

100

W tym język polski

100% x 0,35=35

W tym matematyka

100% x 0,35=35

W tym język angielski

100% x 0,30=30

 

Jesteś tutaj: Home Realizowane projekty The CMS Wiadomości dla klas VIII