Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Publikacje nauczycieli

     PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

                                                                  Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie

PRZYBIJ PIĄTKĘ

autorka: Krystyna Turska

Każdy nauczyciel rozpoczynający pracę i jednocześnie przygodę z uczniami klas pierwszych powinien przygotować się między innymi  poprzez stworzenie programu adaptacyjnego. Jest to niezbędny element umożliwiający tym uczniom prawidłowe przystosowanie się do warunków i zasad obowiązujących w szkole. Proces ten trwa o wiele dłużej niż to się na ogół przypuszcza, ale należy mu poświęcić tyle czasu ile potrzeba, co w przyszłości zaowocuje lepszym funkcjonowaniem naszych uczniów. Swój program zatytułowałam „Przybij piątkę” mając na myśli pięć cyklów działań:

 • Poznajmy się
 •  Moja szkoła bez tajemnic
 •  Jestem już ucznie
 • Jestem dobrym kolegą

5.     Wspólne świętowania

Każdy z tych cyklów działań jest równie ważny, czyli przedstawienie ich w takiej kolejności jest przypadkowe.

Cykl działań  „Poznajmy się”:

 Sto pytań do mojej Pani

 Poproszenie rodziców o udział w tych zajęciach. Następnie wspólnie z dziećmi zastanowienie się nad rodzajem pytań, które można zadać dorosłym, by ich poznać jak najlepiej. By zapanować nad emocjami dzieci i stworzyć im warunki do wysłuchiwania  odpowiedzi można użyć sygnalizatora świetnego, który kolorem zielonym informuje o możliwości zadania kolejnego pytania.

 To ja, uczeń klasy I

Poproszenie uczniów o przyniesienie rysunków lub zdjęć, które przedstawiają ich i ich rodziny podczas ulubionych zajęć. Prezentowanie przyniesionych materiałów oraz opowiadanie o sobie i swoich najbliższych. Efektem końcowym może być gazetka ścienna prezentująca uczniów klasy. Zaproszenie do jej obejrzenia przedstawicieli samorządu szkolnego, którzy wręczają każdemu pierwszoklasiście wcześniej przygotowane na lekcjach plastyki „Powitanki”.

   Mój autoportret

Zajęcia te mają na celu przedstawienie się społeczności szkolnej za pomocą własnoręcznie wykonanego rysunku. Najpierw zaprezentowanie je na gazetce ściennej na korytarzu, aby jak najwięcej osób miało do nich dostęp, a potem zrobienie z nich album, który zostaje umieszczony w bibliotece szkolnej.

Ja też potrafię

Aby uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się szerszej społeczności szkolnej, można poprosić nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie różnych imprez szkolnym o umożliwienie pierwszoklasistom zaprezentowanie swoich umiejętności artystycznych.

Cykl działań „Moja szkoła bez tajemnic”

Szkołę jako budynek wraz z jej pomieszczeniami większość dzieci znała już z zajęć integracyjnych, gdy jeszcze uczęszczały do przedszkola. Miały także możliwość zaznajomienia się z nim podczas ich wizyty wraz z rodzicami w czerwcu przed zakończeniem roku przedszkolnego. Ale ponieważ w klasie mogą być też także dzieci z  przedszkoli, które nie brały w tym udziału, dlatego warto położyć duży nacisk na dobre poznanie budynku szkolnego, by wszystkie dzieci sukcesywnie nabywały umiejętność korzystania  z pomieszczeń, sprzętów i przedmiotów szkolnych.

 Świetlica szkolna

Już w pierwszym dniu zapraszamy pierwszoklasistów do tego pomieszczenia, gdzie zostają powitani przez nauczyciela świetlicy. Tam spokojnie oglądają jej wyposażenie, dowiadują się ,co można w niej robić, a na koniec oglądają występ w wykonaniu dzieci, które już do niej uczęszczają.

Stołówka szkolna

Przed wyruszeniem na zwiedzanie stołówki szkolnej można pokazać dzieciom na slajdach pomieszczenia kuchenne i stołówkę zwracając uwagę na konieczność zachowania ostrożności podczas ich zwiedzania.

 Szatnia

Na zaznajomienie się z szatnią może zaprosić pani woźna, która przyniosła wcześniej przygotowane znaczki służące zaznaczeniu swojego wieszaczka. Uczniowie z jej pomocą naklejają je w odpowiednim miejscu. Przy okazji dowiadują się na czym polega praca pani woźnej i w jakich sytuacjach chętnie będzie służyła pomocą im lub ich rodzicom.

Po zapoznaniu się z pozostałymi pomieszczeniami i pracownikami (biblioteka, sekretariat, higienistka), dobrze jest zwrócić się do rodziców z prośbą, aby przy odbieraniu swoich dzieci ze szkoły, poświęcili im kilka minut na obejrzenie wybranego przez dziecko pomieszczenia. Chodziło  o to, aby dzieci poczuły, że pomieszczenia szkolne są już dla nich bez tajemnic.

Podczas pobytu na boisku szkolnym (teren jest bardzo rozległy) uczniowie nie tylko poznają jego zakątki i bezpieczne poruszanie się po nim, lecz także uczą się zabaw , w które można się bawić  i uczą się w jaki sposób podglądać przyrodę.

Cykl działań „Jestem już uczniem”

Pierwsze dni w szkole dla pierwszoklasistów mogą być nasycone strachem związanym między innymi z czekającymi ich  nowymi obowiązkami. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby ich oswoić ze strachem i zdecydowanie go pomniejszyć.

Wszystkim w szkole może być miło

Zanim wspólnie z dziećmi opracujemy zasady, które będą obowiązywać przez cały rok szkolny w klasie, można przeprowadzić zajęcia, które miały im uświadomić, że każdy się czegoś boi i ma prawo do tego, ale przy odrobinie wysiłku każdy strach można pokonać.

 • Dyskusja techniką słoneczko- Czego boją się dzieci?
 • Zabawa ruchowa- Każdy kto boi się …..
 • Dyskusja techniką słoneczko – Sposób na nasze lęki

Po takim przygotowaniu uczniowie wykonują pracę plastyczną nt. „Jak powinno być w szkole, aby chciało mi się do niej chodzić”. Dopiero po umówieniu prac przystępujemy do tworzenia zasad, które zapisujemy w formie obrazkowo- wyrazowej. Na znak ich akceptacji każdy uczeń przykleja swój znaczek oraz składa odcisk palca. Do zasad tych należy się odwoływać w różnych trudnych sytuacjach, aby w ten sposób ułatwić im analizę własnego zachowania i pomóc w dążeniu do bycia coraz lepszym. (Opracowałam na podst. Poradnika „Otwórzmy dziecku drzwi”- M. Małyska, WSiP)

Cykl działań – „Jestem dobrym kolegą”

Umiejętność komunikowania się z kolegami oraz współpraca w grupie to dla pierwszoklasistów zadanie trudne i długotrwałe. Przecież nikt nie rodzi się z umiejętnością życie wśród innych ludzi, ani z umiejętnością dawania i przyjmowania dobra od innych. Dlatego trzeba wielu działań, aby to się udało. Trzeba doprowadzić do tego, aby każdy uczeń spostrzegał siebie jako osobę lubianą przez innych, bo sprzyja to umocnieniu wiary w siebie i dobrej samoocenie. W swoich działaniach duży nacisk należy położyć  na:

 • gry i zabawy integracyjne, dzięki którym dzieci mogą się lepiej poznać i poczuć w grupie, których podsumowaniem było wykonanie wizualizacji pojęcia „Klasa to My”
 •  ustalenie jasnych reguł i ich przestrzeganie jednakowe dla wszystkich (zapoznanie z nimi także rodziców)

W ramach tych zajęć uczniowie odgrywali scenki dramowe, a płynące z nich wnioski tworzą nasz „Kodeks klasowy” zapisany w formie rysunkowej.

 • rezerwację większej ilości czasu na wysłuchanie ich i rozmowę na różne tematy, aby dzieci poczuły, że ich sprawy są ważne, a wzajemne słuchanie pozwala nam się lepiej poznać
 • stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności podczas zajęć grupowych

Podczas pracy grupowej należy uczniom powierzać różne role, aby mogły się sprawdzić w różnych sytuacjach i mieli możliwość współdziałania na wielu płaszczyznach

Cykl działań – „Wspólne świętowanie”

 Z adaptacją ucznia do warunków szkolnych wiąże się także jego dobre samopoczucie, umiejętność okazywania radości oraz umiejętność wspólnego świętowania. Realizacja tych celów jest jednocześnie nauką współdziałania podczas realizacji działań grupowych. Do ustalenia kalendarza „Wspólnego świętowania” można poprosić rodziców uczniów, przedstawicieli samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem, nauczyciela świetlicy oraz bibliotekarza.

Przykłady takich działań:

 •  „Dzień chłopca”
 •   „Pasowanie na Świetliczka”
 •  „Pasowanie na czytelnika”
 •   „Podskocz i klaśnij” – gry i zabawy z rodzicami
 •   „To już umiem” – zabawy integrujące z rodzicami
 •   „Mikołaj pamięta o wszystkich”
 •   „Wspólne kolędowanie”
 •  „Zobacz mamo, tato, co potrafię!”

O sukcesie tego programu możemy mówić wtedy gdy pierwszoklasista będzie akceptował siebie takim jakim jest, będzie zainteresowany zdobywaniem kolejnych umiejętności oraz będzie wierzył w możliwość odnoszenia  sukcesów w szkole.

Jesteś tutaj: Home Publikacje nauczycieli